بویلرهای چگالشی ATAG با شیر گاز مدولار  

 

در بویلرهای چگالشی ATAG  از شیر گاز های سری VK  هانیول  که به صورت یکپارچه تولید می گردند استفاده می شود . این شیر گاز ها شامل: کنترل کننده گاز با مدولاسیون 1: 1 ، تنظیم کننده گاز / هوا، سیستم سوپاپ و سیستم جرقه  احتراق به صورت یکپارچه می باشند. شیر گازهای مدولار ضمن تامین گاز مورد نیاز فن های براش لس جهت ترکیب با هوای آزاد، میزان گاز خروجی از شیر را نسبت به  فرمانهای صادر شده از برد کنترل تنظیم می کند.

پارس انرژی سریر نمایندگی محصولات چگالشی atag
نمایندگی محصولات چگالشی atag پارس انرژی سریر
سبدخرید