دیگهای چگالشی ATAG و ایرونت اتوماتیک

در دیگهای چگالشی ATAG  جهت هواگیری از ایرونتهای اتوماتیک استفاده می شود. این ایرونت ها قابلیت تحمل 110 درجه سانتیگراد و فشار 10 بار را دارا می باشند.

در سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع جهت جلوگیری از خوردگی و مشکلات حاصل از عدم گردش آب هوای موجود در این سیستم ها باید تخلیه گردد. اکسیژن موحود در آب به مواد آهن موجود در سیستم متصل می شود و باعث خوردگی لوله های فلزی می گردد.

بویلر چگالشی atag و بهینه سازی مصرف انرژی
بهینه سازی مصرف انرژی با بویلرهای چگالشی atag
سبدخرید