مدار کنترل بویلرهای چگالشی ATAG

مدار کنترل بیشتر بویلرهای چگالشی ATAG به گونه ای است که برای کنترل دماهای سیستم گرمایش،  آب مصرفـــی، دمــای محیط بـاز، کنترل کردن پمپ هــا و همچنین اتصــال متوالــی ( cascade ) چند  دستگــاه (یک دستگـاه به بالا) به ماژول اکسترنــال الکتریکی خارجی که مجزا از دیگ به فروش می رسد نیاز دارد.  

پارس انرژی سریر نمایندگی atag
پارس انرژی سریر نماینده atag


تمام این موارد در سیستم دیگ های چگالشی ( ATAG ) به دلیل استفـاده از مدار کنترل پیشرفته ای که در دستگاه
استفاده شده کاملا توسط خود دستگاه کنترل و اجرا می شود و هزینه اضافه ای بر دوش مصرف کننده تحمیل نمی کند.

مدار کنترل بویلرهای چگالشی ATAG

پارس انرژی سریر نماینده بویلرهای چگالشی atag
سبدخرید