مشعل  و کنترل شعله دیگ های چگالشی ATAG  :

در  دیگهای چگالشیATAG برای  دستیابی به راندمان بالاتر انتقال حرارت، از مشعل های تابشی پیش ترکیب (premix ) استفاده شده که جنس این مشعل های تابشی از سرامیک و به شکل تخت می باشد.

پارس انرژی سریر نماینده بویلرهای چگالشی
پارس انرژی سریر نماینده محصولات atag


بدین ترتیب مدارکنترل دستگـاه می تواند با کنترل بهتر شعله، بصورت فازی دیگ را وارد مدارکند،  در هر گام از درگیر شدن دیگ پایداری 14% ایجاد می شود .
نحوه وارد شدن سلول ها به مدار گرمایش به این صورت است که ابتدا یک سلول با 14% ظرفیت شعله وارد مدار می شود.بعد از زیر بار رفتن سلول شماره یک، سلول شمـاره دو مجددا با 14% شعله به مـدار ملحق می شود و به صـورت کاملا خطی مـدار شعله این دو مشعل را مطابق با میزان تقاضـای بار حرارتی، کاهش یا افزایش می دهد.
در پایین ترین حالت تقاضای بار حرارتی مشعل های ATAG  امکان کاهش ظرفیت دیگ تا 1% را دارا می باشد.

در سیستم بیشتر دیگهای چگالشی مشعل ها از نوع استوانه ای هستند که حداقل میزان پایداری شعله در این نوع مشعلها 27 درصد می باشد یعنی اگر مدار ساختمان به 15 درصد انرژی نیاز داشته باشد. باز هم دیگ با ظرفیت 27 درصدی روشن می شود و به مدار انرژی وارد می کند که با مبحث مدیرت مصرف انرژی مغایرت دارد .

سیستم گرمایش مرکزی چگالشی atag
سبدخرید