دیگهای چگالشی ATAG  به ساده ترین روش ممکن امکان نصب آبشاری را دارند

دیگهای چگالشی ATAG به جهت استفاده از پیشرفته و ساده ترین روش ممکن قابلیت Cascade (نصب آبشاری) را دارا می باشند.بدین صورت که در نصب آبشاری دیگهای چگالشیATAG نیاز به هیچ گونه برد و تجهیزات اضافی نمی باشد. جهت اتصال دیگهای چگالشی  ATAG   به یک دیگر تنها به یک عدد کابل نیاز می باشد که آن در ترمینال Bus connection  هر دستگاه متصل می کنیم

پارس انرژی سریر نماینده محصولات چگالشی atag
سبدخرید