بویلرهای چگالشی ATAG  و تکنولوژی فن های براشلس

یکی از دلایل استفاده بویلر های چگالشی ATAG از تکنولوژی فن های براشلس ، کارآمدتر بودن این موتورها نسبت به سایر موتورها در تبدیل برق به توان مکانیکی می باشد . بویلرهای چگالشی ATAG  بااستفاده از فن های براشلس که به دلیل تعریف سرعت موتور توسط فرکانس و نبودن براش در نتیجه کاهش تلفات اصطکاک موجبات بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می آورد .

فن های   براشلس که اصطلاحا به آنها   Brushless DC motorگفته می شود.  نوعی از موتورهای سنکرون هستند. به دین  معنی که میدان مغناطیسی در روتور و استاتور با یک فرکانس ایجاد می شوند. انواع فن های  بدون جاروبک دارای لغزش به آن مفهومی که در موتورهای القایی وجود دارد نمی باشند.

در بویلرهای چگالشی  ATAG ، کنترل شعله  با استفاده از سرعت متغیر فن انجام می گیرد که جهت این امر از مدارات الکترونیک استفاده می گردد لذا بویلر های چگالشی ATAG از فن های براشلس که مزیت های فوق را دارا می باشد استفاده شده است.

بهینه سازی مصرف انرژی با بویلرهای چگالشی atag
بویلر چگالشی atag و بهینه سازی مصرف انرژی
سبدخرید