28 خرداد, 1397

جایگاه دیگ های چگالشی ATAG در دنیا

جایگاه دیگ های چگالشی ATAG  در دنیا؟ در کشور های اروپایی گروه های حامی محیط زیست و دولت ها از طرح جایگزینی دیگ های سنتی  با دیگ های چگالشی حمایت می کنند. هلند اولین کشور در  زمینه  تصویب جایگزینی دیگهای چگالشی با دیگهای سنتی بوده و آن را به صورت  قانون تصویب و در مقیاس […]

مقالات-atag
28 خرداد, 1397

دیگ های چگالشی ATAG و کاهش تولید گازهای گلخانه ای

دیگ های چگالشی  ATAG چگونه به کاهش تولید CO2، NOx و گازهای گلخانه ای کمک میکنند؟ یکی از فناوری های پیشرفته بکار برده شده در دیگ های چگالشیATAG استفاده از مشعل های پیش ترکیب  (premix) است، مشعل دیگهای ATAG از صفحات تخت مشبک  سرامیکی ساخته می شوند. همانطور که می دانیم در دیگهای چگالشی انتقال […]

مقالات-atag
28 خرداد, 1397

پمپ سیرکوله در دیگهای چگالشی ATAG

  پمپ سیرکوله در دیگهای چگالشی ATAG مدار سیستم های چگالشی به دلیل حجم آب گیری نسبتا پایین و همچنین اختلاف دمای نسبتا زیاد بین رفت و برگشت سیال به صورت دو مدار اولیه و ثانویه طراحی می گردند. مدار اولیه شامل دیگ چگالشی ATAG و مدار ثانویه شامل مصرف کننده های حرارت می باشند. […]

مقالات-atag
سبدخرید