28 خرداد, 1397

جایگاه دیگ های چگالشی ATAG در دنیا

جایگاه دیگ های چگالشی ATAG  در دنیا؟ در کشور های اروپایی گروه های حامی محیط زیست و دولت ها از طرح جایگزینی دیگ های سنتی  با دیگ های چگالشی حمایت می کنند. هلند اولین کشور در  زمینه  تصویب جایگزینی دیگهای چگالشی با دیگهای سنتی بوده و آن را به صورت  قانون تصویب و در مقیاس […]

مقالات-atag
سبدخرید