28 خرداد, 1397

دیگ های چگالشی ATAG و کاهش تولید گازهای گلخانه ای

دیگ های چگالشی  ATAG چگونه به کاهش تولید CO2، NOx و گازهای گلخانه ای کمک میکنند؟ یکی از فناوری های پیشرفته بکار برده شده در دیگ های چگالشیATAG استفاده از مشعل های پیش ترکیب  (premix) است، مشعل دیگهای ATAG از صفحات تخت مشبک  سرامیکی ساخته می شوند. همانطور که می دانیم در دیگهای چگالشی انتقال […]

مقالات-atag
سبدخرید