بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

تحلیل ترمواکونومیک و زیست محیطی بویلر چگالشی با سوخت بیومس و مقایسه ی آن با بویلرمعمولی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
نویسندگان: میلاد عبداللهی – اسماعیل جمالی – سیدمرتضی بیاره
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

تحلیل ترمواکونومیک استفاده از بویلر های چگالشی در مدارس استان مرکزی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
نویسندگانسیدعلی اشرفی زاده – مالک باولی بهمئی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از دیگ چگالشی در فضاهای آموزشی و اداری

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
نویسندگان: سیدایمان پیش بین – علی امیری – نازنین قلاسی مود
تعداد صفحات: ۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

بررسی بویلرهای چگالشی، روشهای محاسبه راندمان و توجیه فنی آنها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
نویسندگان: داود امینی مقدم فاروج – مصطفی خسروپور عربی – سید محمود ابوالحسن علوی – محمد امیر محرری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از دیگ چگالشی در فضاهای آموزشی و اداری

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
نویسندگان: سیدایمان پیش بین – علی امیری – نازنین قلاسی مود
تعداد صفحات: ۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

 بررسی ترمواکونومیک استفاده از بویلرهای چگالشی در منازل استان خوزستان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
نویسندگان: سید علی اشرفی زاده – پژمان کیان پور – سیدعلی معظمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

۱. تحلیل ترمواکونومیک استفاده از بویلرهای چگالشی در مدارس استان لرستان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
نویسندگان: سیدعلی اشرفی زاده – اسد دریکوند – فرزانه جافری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

مقایسه راندمان و عملکرد سیستم های تولید انرژی CHP و بویلر چگالشی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: داود امینی مقدم فاروج – سعید آزاد – سید محمود ابوالحسن علوی – مصطفی خسرو پور عربی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

بویلرهای چگالشی atag-پارس انرژی سریر

تحلیل ترمواکونومیک و زیست محیطی بویلر چگالشی با سوخت بیومس و مقایسه ی آن با بویلر معمولی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
نویسندگان: ابراهیم بیدار – رضا سپاهی سامیان – محمود نوروزی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
سبدخرید